Hofstadter térkö

Kezdőlap

Betontérkő

A térkő lerakása

Térkő Portál

Semmelrock térkő

Appia antica térkő

Appia térkő

il Campo térkő

Castello antico térkő

Citytop térkő

Fodorkő

La Linia térkő

Nardo térkő

Naturo térkő

Pastella térkő

Sienna térkő

Terca térkő

Unbriano térkő

Vindobona térkő

Leier térkő

Agora térkő

Agora térkő

Castrum térkő

Kant térkő

Mercato térkő

Palomino térkő

Patio térkő

Piazza térkő

Serpentino térkő

Taverna térkő

Kavics Beton térkő

Arrabona térkő

Aquincum térkő

Barcelona térkő

Budapest térkő

Párizs térkő

Róma térkő

További építőanyagok

Porotherm tégla

Ytong tégla

Leier, Semmelrock és KK térkő és térburkolat

Betontérkő és viacolor

A beton térköveket sok helyen alkalmazhatjuk, hogy szebbé tegyük környezetünket. Használhatjuk sétálóutcák és díszterek burkolásához, készithetünk csodálatos térburkolatokat.

Otthoni alkalmazásuk elsősorban járdák, kerékpárutak, sétány burkolása és parkburkolatok készítése, valamint személygépkocsi bejárók burkolása, kert-, terasz és garázsburkolatok készítése.

Az ismeretebb viacolor térkő típusok közé tartozik a Leier térkő, a Semmelrock térkő és a KK kavics beton térkő

Leier térkö
Semmelrock térkö
 
   
Leier Betonlap
Semmelrock betonlap
Térkö árlisták

Hogyan rakjuk le a betontérköveket

Az előzőleg ledöngölt, letömörített altalajra szórjunk 10-30 cm-es réteg jó minőségű, és nem túl nagy szemcsenagyságú kavicsot. Ezt a réteget jól hengereljül le és rögzítsük. Ha az így elkészített alap nem megfelelő a térkő számára, készítsünk egy réteg C10 (FN) betont.

Az így előkészített alapra 3-5 cm vastagságú homokréteget terítünk egyenletesen, a kiegyenlítődés és megfelelő rugalmasság elérése érdekében. Erre a homokrétegre rakjuk le aztán a térköveket, egyesével alaposan elegyengetve, szintezve és ledöngölve.

A viacolor térkövek közti hézagokat finom homokkal töltsük fel. A lerakott térkö felületet keretezheti egy már meglévő kész betonszegély, vagy utólag betonozott szegély. Ha a betontérkő lapokat előzőleg épített kész betonszegély mellé rakjuk, a hiányzókat odaillő formára vágott térkő darabokkal lehet kitölteni.

Térkövek és betonlapok beépítése

1. Első lépés a földmunka

A talaj kiemelését 30 cm-rel szélesebben elvégezzük, mint a térkővel burkolandó felület. Ügyeljünk a lejtés kialakítására, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen. Mivel a természetes fagyhatár hazánkban 80 cm, a burkolandó területen ne legyenek fagy által veszélyeztetett anyagok mint például agyagos talaj!

2. Az alépítmény

Az alépítmény tükörszintjét a kívánt formára alakítjuk, megfelelô eszközökkel tömörítsük, és síkját igazítsuk ki. Az így elkészített tükörszint ± 3 cm pontossággal a tervezett síkon legyen! Alépítmény tükörszintje járda esetében a járdákra elôírt tömörítési (EV1) érték 20 MN/m2. Alépítmény tükörszintje út esetében Az utakra elôírt tömörítési (EV1) érték 35 MN/m2.

Fagyvédô, azaz a teherhordó réteg csak humuszmentes, meghatározott szemcseméretu homokoskavics, zúzott kôzet, vagy ezek egyenlô arányú keveréke legyen. Ezen anyagok az idôjárással és faggyal szemben ellenállóak, valamint a tömörítés során nem szenvednek nem megengedhetô szemcseroncsolódást. A tömörítést úgy végezzük, hogy az mindenütt elérje az elôírt értékeket. Az elkészített fagyvédô réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A fagyvédô réteg vastagsága a fagyhatárhoz és az építési elôírásokhoz igazodjon.

3. Teherhordó réteg

A teherhordó réteg humuszmentes, szemcsemérete 0/35, vagy 0/55 lehet. Az anyag az idôjárással és a faggyal szemben ellenálló, valamint a tömörítés során nem szenved meg nem engedhetô szemcseroncsolódást. A beépítés és tömörítés ideális nedvességtartalom mellett úgy történik, hogy az elôírt tömörítési értékeket mindenütt elérje. A mechanikusan tömörített réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A teherhordó réteg vastagsága a tömörítés után elért végleges vastagság. Nagyon nagy terhelések teherhordó rétegének ásványbetont használunk.

4. Zúzalékágy

A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédô réteg felsô síkjára 2/5-ös szemcseméretu zúzalékból ágyazatot hordunk fel lazán, egyenletes (min. 3, max. 5 cm) vastagságban. Durvább szemu zúzalék a bevibrálás során fellépô ellenállása miatt nem alkalmas. Az ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsöveket használni, melyeket sablonként a fagyvédô réteg tetejére fektetünk, kiszintezünk, közükbe öntjük a zúzalékot, amit léccel lehúzunk. Szintezésénél vegyük figyelembe, hogy vibráláskor a burkolat végleges magassága 0,5-1 cm-rel süllyed. Készítsünk elô ezzel a módszerrel 30-50 m2 fe lületet, majd szélrôl kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.

5. A megérkezett térkő szállítás ellenôrzése

Beépítés elôtt ellenôrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal! Vé gezzünk mennyiségi és minôségi ellenôrzést is! Beépítés után a gyártó mennyiségi és minôségi reklamációt nem fogad el.

6. Lefektetési méretek

A megadott méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2mm, vastagság: ± 3mm), elônyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kôsor lefektetése.

Az antik kövek mindig a kopóréteges felületükkel felfelé kerüljenek beépítésre! A „kombi” kövek legnagyobb elônye, hogy egynapi gyártás, ezért a több féle méret színvilága, magassága és fôbb adatai megegyezôek! A kombi köveket általában szabadkötéses fektetéssel javasoljuk – ennek a kötések további szinonímái – vadkötés, káoszminta. Ez azt jelenti, hogy a legkevesebb vágással a lehetô leggyorsabban kivitelezhetô a felület egész kövek beépítésével, csak arra kell vigyázni, hogy a kövek a raklapról lekerülô arányba kerüljenek beépítésre.

7. Figyeljünk a szinekre nagyobb szállítmány esetén!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kôvel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), elônyös a követ a raklapokról keverve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes (ún. melírozott) és ôszilomb színu és antik kövekre. A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetôleg sarokból kiindulva kezdjük.

Erôsen lejtô felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdjünk. Aknák, vízelvezetôk, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelô szerszámokkal tudjuk méretre igazítani. A lapokat csak gyémántkoronggal vagy vizesvágóval vágják!

8. Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kôtípus úgyneve zett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felületeinek össze verôdését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betar tása tetszetôs burkolatképet eredményez. Az egyenletes fuga vonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett ellenôrzés mellett végezhetô . Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésu” mintában semminemu szabályos ismétlôdés nem fedezhetô fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebbôl adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.

9. A térkövek elrendezése

A lerakási minták nem csupán esztétika dolga. A jármuvek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zaj képzôdés terén is döntô szerepet játszik. Alapszabály, hogy jármuforgalom által használt utakon a fô haladási irányra merôleges vagy átlós (diagonál) rakási módot válasszunk. Így a kônek mind a négy oldalán egyenletesen oszlik el a terhelés, felfogja a toló- és csavaróerôket, és az autó kerekei által keltett zaj is a lehetô legkisebb mértékure csökken.

10. Fugázás, azaz homoklehúzás

A fektetett térkő felületet 0–1 mm szemcseméretu finom homokkal söpörjük be. Anyag szükséglet: kb. 2–5 kg/m2. A besöprést addig végezzük, amíg a térkövek közötti fugát a homok teljesen ki nem tölti! Bevibrálás elôtt a térkövekről söpörjük le a maradék homokot, hogy az a gép talpa alá kerülve ne okozzon felületi sérüléseket, karcolásokat!

11. Lezárás (bevibrálás)

A lerakott térköveket úgynevezett lapvibrátorral néhányszor keresztben és hosszában is meg vibráljuk. Lehetôség szerint, a felületi sérülések elkerülése érde kében, minden kônél, de hang súlyozottan a strukturált felületu és a színes kövek esetében a vibrátor talpára szereljük fel a gumitalpat. A vibrálás után a fugákat újra besöpörjük, a maradék homokot eltávolítjuk, majd újra megvibráljuk. Így a fugaanyag hamarabb kötôdik a résekbe. A felület elkészültével a terület teljes mértékben terhelhetô. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal le mosva eltávolítható. Egy-két hónap elteltével újra átsöpörhetjük a területet, hogy a fugák teljesen feltöltôdjenek. A fugázást csak száraz felületen végezzük!

12. A térkő gyártási méretei

A térkövek méretei fugával együtt távtartós méreteket jelentenek. Pl.: Térkőméret: 200x200x60 mm-es akkor a kô nyers mérete 197x197x60 mm.

13. Minták választhatósága

Bármilyen mintát kitalálhat, azonban a gyári fektetési útmutatók segyítséget nyújtanak a különböző térkő minták lerakásához

Semmelrock térkő

A Semmelrock viacolor térkövek felhasználhatók a nagy közterek kialakításától egészen a kiskertekig. Az egyes termékek azonos megjelenésű felületeinek köszönhetően igényes, egységes megjelenést érhetünk el.

A Semmelrock térkő különlegessége a Semmelrock Protect® technológia révén a kertekben, utakon, tereken egy olyan, eddig nem létezô felületvédelem jött létre, amelynek segítségével a térkövek könnyen tisztán tarthatók, a szennyezôdés nehezen tapad meg rajtuk.

Ezenkívül a Semmelrock Protect® a térkő fagy- és olvasztósóállóságát is tovább javítja. Betonköveink jó része nemesítő felületkezelést kap.

Leier térkő

A Leier az építőiparban minden területen jelen van és gyárt építőanyagokat. A Leier térkövek négy csoportba oszthatók:

  • Exkluziv térkő,
  • Rendszer térkő,
  • Klasszikus térkő és
  • Ipari viacolor.

A Leier térkövek a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek.

KK Kavics Beton térkő

A KK Kavics Beton a legmodernebb német gyártási technológiát és a kiváló minőségű magyar alapanyagot ötvözi minden termékében, így a térkő gyártásban is. A KK Beton Kft. tevékenységei közé tartozik a térkövek, útszegélyek, magasépítési elemek gyártása.